Створення: 23.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 21/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2014:

 • звiльнена голова наглядової ради Олейник Свiтлана Анатолiївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнена член наглядової ради Мєдвєдєва Ольга Миколаївна, во-лодiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. , во-лодiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспорт-них даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнений член наглядової ради Лютий Борис Володимирович володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Величко Лiдiя Андрiївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспор-тних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнений член ревiзiйної комiсiї Олейник Володимир Констянтинович, володiє 0,13% акцiй в статутому капiталi, перебував на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнена член ревiзiйної комiсiї Сивак Юлiя Валерiївна, володiє 0,04% акцiй, перебувала на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана головою наглядової ради термiном на три роки Олейник Свiтлана Анатолiївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Мєдвєдєва Ольга Миколаївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обраний членом наглядової ради термiном на три Лютий Борис Володимирович володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Величко Лiдiя Андрiївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обраний членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Олейник Володимир Констянтинович, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Сивак Юлiя Валерiївна, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.