Створення: 29.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/04/2018

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2018 обрана головою наглядової ради ПрАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон» термiном на три роки Олейник Свiтлана Анатолiївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради ПАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2018 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон» термiном на три роки Лютий Борис Володимирович, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член НР ПАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2018 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон» термiном на три роки Сивак Костянтин Валерiйович, володiє 12,57% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член НР ПАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2018 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон» термiном на три роки Євтушенко Свiтлана Iванiвна, акцiями не володiє, попередня посада член НР ПАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2018 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон» термiном на три роки Бутенко Валентина Трохимiвна, володiє 0,12% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член НР ПАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2018 обрана головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон» термiном на три роки Сушко Нiна Iванiвна, акцiями не володiє, попередня посада голва РК ПАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2018 обрана членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон» термiном на три роки Сiдлак Наталiя Анатолiївна, акцiями не володiє, попередня посада член РК ПАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2018 обраний директор ПрАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон» термiном до переобрання Сивак Валерiй Степанович, володiє 62,25% акцiй, попередня посада генеральний директор ПАТ «Ремпобуттехнiка-Херсон». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.