Створення: 28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена голова наглядової ради Олейник Свiтлана Анатолiївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 21.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член наглядової ради Мєдвєдєва Ольга Миколаївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 21.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений член наглядової ради Лютий Борис Володимирович володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 21.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Величко Лiдiя Андрiївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 21.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений член ревiзiйної комiсiї Олейник Володимир Констянтинович, володiє 0,13% акцiй в статутому капiталi, перебував на посадi з 21.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Сивак Юлiя Валерiївна, володiє 0,04% акцiй, перебувала на посадi з 21.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана головою наглядової ради термiном на один рiк Олейник Свiтлана Анатолiївна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана членом наглядової ради термiном на один рiк Євтушенко Свiтлана Iванiвна, акцiями не володiє, попередня посада бухгалтер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Лютий Борис Володимирович, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Сивак Костянтин Валерiйович, попередня посада виконавчий директор, володiє 12,57% акцiй в статутному капiталi. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана членом наглядової ради термiном на один рiк Бутенко Валентина Трохимiвна, володiє 0,12% акцiй, попередня посада годинникар. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Сушко Нiна Iванiвна, акцiями не володiє, пенсiонерка. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Сiдлак Наталiя Анатолiївна, акцiями не володiє, попередня посада бухгалтер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.