Створення: 04.05.2018

Відомості про перетворення за рішенням вищого органу емітента – 29/04/2018

Рiшенням зборiв акцiонерiв 29.04.2018 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 04.05.2018. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Ремпобуттехнiка-Херсон»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Ремпобуттехнiка-Херсон».